PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odon Pętlak

Urologia Polska 1987/40/4

EMBOLIZACJA WYBIÓRCZA GAŁĄZKI TĘTNICY NERKOWEJ, ZASTOSOWANA W CELU OPANOWANIA KRWAWIENIA PO NEFROTOMII TOTALNEJ WYKONANEJ W PRZEBIEGU LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ
Krzysztof Szkarłat, Arkadiusz Mikszewicz, Odon Pętlak

Urologia Polska 1985/38/4

OBUSTRONNY NACZYNIAKOMIĘŚNIAKOTŁUSZCZAK NERKI (ANGIOLEIOMYOLIPOMA) LECZONY OPERACYJNIE
Lech Stachurski, Odon Pętlak, Witold Szyfer

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zastosowanie wybiórczej embolizacji gałązki tętnicy nerkowej do opanowania późnego krwawienia po resekcji dolnego bieguna
Jerzy Wróbel, Odon Pętlak