PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Mędraś

Urologia Polska 2002/55/3

Epitestosteron w etiologii raka stercza
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz

Urologia Polska 1996/49/3

EPITESTOSTERON ? ENDOGENNY ANTYANDROGEN
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz

Urologia Polska 1992/45/2

Ocena odpowiedzi ze strony 17- -hydroksyprogesteronu na bodziec antyestrogenowy w surowicy krwi i w plaźmie nasienia u osób płodnych oraz z zaburzeniami spermatogenezy
Marek Mędraś, Andrzej Milewicz, Jacek Winowski, Georgios Ziotas