PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Stabiszewski

Urologia Polska 1986/39/3

BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD GOJENIEM SIĘ RANY NERKI OPATRZONEJ WOLNYM LUB USZYPUŁOWANYM PŁATEM OTRZEWNEJ ŚCIENNEJ
Ryszard Cieślik, Bronisław Stawarz, Zbigniew Dumański, Jerzy Stabiszewski

Urologia Polska 1984/37/3

W SPRAWIE WYCIĘCIA, ZESZYCIA I KONTROLNEGO ODSŁONIĘCIA NERKI Z DOSTĘPU PRZEZOTRZEWNOWEGO BEZ PERITONIZACJI ŁOŻYSKA
Lech Cerkownik, Andrzej Musierowicz, Ryszard Cieslik, Andrzej Łabędzki, Jerzy Stabiszewski, Aleksander Miłkowski