PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jarosław Więckowski

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym
Andrzej Jankowski, Jarosław Więckowski

Urologia Polska 1990/43/3

SILIKONOWE PROTEZY JĄDRA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Marek Orkiszewski, Jarosław Więckowski