PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Latała

Urologia Polska 1997/50/3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA PSA I PAP U CHORYCH NA RAKA STERCZA PRZED I W 7 DOBIE PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU JĄDER*
Jan Kulpa, Ewa Wójcik, Jan Latała, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Stelmach

Urologia Polska 1993/46/2

Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki
Jan Krakowski, Jan Latała, L. Byrski J. Nowak

Urologia Polska 1991/44/4

Promienica pęcherza moczowego
Jan Latała, Jan Krakowski