PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Szymański

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.3 - Radykalne wycięcie stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej: doświadczenia własne na podstawie pierwszych dwudziestu dziewięciu operacji
Piotr Chłosta, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Ireneusz Szymański, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Radykalne wycięcie stercza metodą laparoskopową: doświadczenia własne na podstawie pierwszych 20 operacji
Piotr Chłosta, Ireneusz Szymański, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2004/57/2a

PII-1: Ocena przydatności doksazosyny GITS (gastrointestinal therapeutic system) w znoszeniu dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych o typie podrażnieniowym u chorych poddanych elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza
Piotr Chłosta, Grzegorz Kata, Tomasz Szopiński, Ireneusz Szymański, Rafał Kmieciak, Andrzej Borówka