PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Radykalne wycięcie stercza metodą laparoskopową: doświadczenia własne na podstawie pierwszych 20 operacji
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Chłosta, Ireneusz Szymański, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Andrzej Borówka