PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Florian Czerwiński

Urologia Polska 2001/54/3

Mikroangiograiia stercza - opis metody
Marcin Słojewski, Jakub Pilarczyk, Florian Czerwiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1995/48/3

MIEDNICZKA NERKOWA A NERKA PŁODU LUDZKIEGO
Florian Czerwiński, Jerzy Mierzwa, Andrzej Mierzwa, Krzysztof Michalczyk, Bogna Glińska

Urologia Polska 1992/45/4

Przebieg naczyń tętniczych w błonach ściany pęcherza moczowego
Florian Czerwiński, Konrad Pilarczyk, Wojciech Kozik

Urologia Polska 1990/43/3

NIETYPOWY PRZEBIEG TĘTNICY JĄDROWEJ LEWEJ U CZŁOWIEKA POŁĄCZONY Z OBECNOŚCIĄ PODWÓJNEJ TĘTNICY NERKOWEJ LEWEJ
Konrad Pilarczyk, Florian Czerwiński, Kordian Graf