PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

El-Nasir Lalani

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena związku antagonisty receptora α-1 adrenergicznego ze szlakiem PI3-kinazy w progresji raka gruczołu krokowego; badania mechanizmów komórkowych in vitro
Maciej Salagierski, Hanna Romańska, Rachel Bruton, Zulfigar Gulzar, Paul Abel, Marek Sosnowski, El-Nasir Lalani

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Przezskórne estrogeny w leczeniu zaawansowanego raka stercza - powrót do przyszłości
J. L. Ockrim, El-Nasir Lalani, Hanna Romańska, Paul D. Abel
Mewalonian (statyna) hamuje proliferację ludzkich komórrek raka stercza jak również ekspresję muc1 mucyny - potencjalne zastosowanie kliniczne?
Caroline D. Rodd, Hanna Romańska, Alun Davies, El-Nasir Lalani
Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani

Urologia Polska 2004/57/2a

PIII-1: Alpha-methaylcayl-coa racemaza w raku stercza
Ryszard Maranda, Piotr Marks, Bogusław Olborski, Hanna Romańska, Gordon W. H. Stamp, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani
SNII-5: Alpha-methaylcayl-coa racemaza w raku stercza
Ryszard Maranda, Piotr Marks, Bogusław Olborski, Hanna Romańska, Gordon W. H. Stamp, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani