PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mewalonian (statyna) hamuje proliferację ludzkich komórrek raka stercza jak również ekspresję muc1 mucyny - potencjalne zastosowanie kliniczne?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Caroline D. Rodd, Hanna Romańska, Alun Davies, El-Nasir Lalani