PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przezskórne estrogeny w leczeniu zaawansowanego raka stercza - powrót do przyszłości
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

J. L. Ockrim, El-Nasir Lalani, Hanna Romańska, Paul D. Abel