PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani