PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Keller

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Zespół Fowler - charakterystyka kliniczna
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Elżbieta Keller, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Agnieszka Bossowska, Mariusz Majewski

Urologia Polska 1998/51/3

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WYTRYSKOWYCH ? OPIS PRZYPADKU
Cezary Torz, Elżbieta Keller, Janusz Gołębiewski

Urologia Polska 1998/51/1

PRZYDATNOŚĆ PSAD (PSA DENSITY) W ROZPOZNAWANIU RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO NIEWYCZUWALNEGO PALCEM (DRE) U CHORYCH Z PODWYŻSZONYMI STĘŻENIAMI PSA W SUROWICY KRWI
Andrzej Stokłosa, Andrzej W. Malewski, Elżbieta Keller, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski