PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogusław Chwajol

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ CZESKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (ĆUS), ROŻNOV POD RADHOŚTEM, 9-11 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Bogusław Chwajol

Urologia Polska 1995/48/4

SUPERSELEKTYWNA EMBOLIZACJA TĘTNIAKA TĘTNICY NERKOWEJ
Bogusław Chwajol, Miroslav Śtursa, Borivoj Cech

Urologia Polska 1985/38/3

PRZETOKA MOCZOWODOWO-SKÓRNA ORYGINALNE POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Bogusław Chwajol, Borivoj Cech