PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alfons Wojewski

Urologia Polska 1980/33/3

Sprawozdanie z XXX kongresu urologów niemieckich w Essen w dniach od 20.IX do 23.IX.1978
Alfons Wojewski

Urologia Polska 1978/31/2

W sprawie cewnikowania moczowodów przed hemodializą
Alfons Wojewski, Ryszard Roessler
Sprawozdanie z III kongresu europejskiej sekcji Międzynarodowego Tow. Chirurgów Plastycznych i Rekonstrukcyjnych w Hadze (22-27 V 1977) oraz sprawozdanie z 23 zjazdu naukowego Północnego Reńsko-Westfalskiego Tow. Urologów w Bonn (19-21 V 1977)
Alfons Wojewski