PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
nerka podkowiasta

Urologia Polska 2007/60/3

Tumor of the isthmus of the horseshoe kidney
Piotr Adamkiewicz, Krzysztof Szkarłat, Piotr Jarecki, Tomasz Wandzilak

Urologia Polska 2007/60/1

Giant primary renal malignant fibrous histiocytoma in the horseshoe kidney
Przemysław Adamczyk, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel

Urologia Polska 2006/59/3

The use of lower calyx wall in calycopyeloureteral plastic procedure
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 2005/58/4

Endourological treatment for nephrolithiasis of horseshoe kidney ? our experience
Michał Tkocz, Grzegorz Szkodny, Wiesław Duda
Calycoureterostomy in children
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Karina Felberg

Urologia Polska 2005/58/3

Tumor of the horseshoe kidney
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2003/56/2

Selective embolization as a treatment of urinary fistula after dexter nephrectomy, horseshoe kidney
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Radosław Pietura, Marek Urban

Urologia Polska 2002/55/2

Conservative management of horseshoe kidney injury
Maciej Niemierko, Janusz Gołębiewski, Bolesław Kuzaka