PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Endourological treatment for nephrolithiasis of horseshoe kidney ? our experience
Article published in Urologia Polska 2005/58/4.

authors

Michał Tkocz, Grzegorz Szkodny, Wiesław Duda
Oddział Urologiczny Szpitala im. Prof. Michałowskiego w Katowicach
Ordynator oddziału: dr n. med. Wiesław Duda

keywords

kidney, horseshoe kidney, nephrolithiasis, endourological treatment

summary

introduction
Horseshoe kidney is one of the commonest urinary tract anomalies. Disturbances in urine flow and concomitant infections promote urolithiasis formation. Modern tools of urolithiasis therapy enable successful treatment of stones within kidneys of abnormal structure.
the aim of the study
The purpose of the study is to evaluate the results of treatment of stones located within horseshoe kidney or its ureter. Modern tools of lithotripsy and stones extraction were used.
material and methods
The charts of 9 patients (two patients with bilateral stones were included) were analyzed. PCNL allowed to clean 7 horseshoe kidney off (87.5% of all patients subjected to PCNL). URS was performed in three patients. In two of them complete stonek removal was achieved. Additional ESWL was completely successful in two patients.
conclusions
Modern tools of urolithiasis therapy especially PCNL were found to be successful in the treatment of urolithiasis of horseshoe kidney.

references

 1. Chaussy C, Schmiedt E: Extracorporeal shock wave lithotrypsy for kidney stones. A alternative to surgery. Urol Radiol 1984, 6, 80-87.
 2. McDougall EM, Liatsikos EN, Dinlec CZ, Smith AD: Percutaneus approaches to the upper urinary tract. Campbell?s Urology 8th edition. 2002, Elsevier Science 3320-3436.
 3. Sheir KZ, Madbouly K, Elsobky E et al: Extracorporeal shock wave lithotrypsy in anomalous kidneys: 11 years expirience with two second ? generation lithotrypters. Urology 2003, 62, 10-15.
 4. Evans WP, Resnick MI: Horsehoe kidney and urolithiasis. J Urol 1981, 125, 620-621.
 5. Szkodny A, Noga A, Prajsner A i in: Wyniki oraz własne doświadczenia w usuwaniu kamieni z nerek drogą przezskórną. Urol Pol 1991, 44, 254-258.
 6. Borówka A: Przezskórne usuwanie kamieni z nerki i moczowodu, w: Borkowski A, Borówka A: Nowe metody leczenia kamicy górnych dróg moczowych. Biblioteka Chirurga i Anestezjologa. Warszawa, PZWL, 1994, 97-165
 7. Smith JE, van Arsdalen KN, Hanno PM et al: Extracorporeal shock wave lithotrypsy treatment of calculi in horsehoe kidneys. J Urol 1989, 142, 683-687.
 8. Esuvaranthan K, Tan EC, Tung KH et al: Stones in horsehoe kidneys: results of treatment extracorporeal shock wave lithotrypsy and endourology. J Urol 1991, 146, 1213-1215.
 9. Kupeli B, Isen K, Bri H et al: Extracorporeal shockwave lithotrypsy in anomalous kidneys. J Endourol 1999, 13, 349-352.
 10. Kirkali Z, Esen AA, Mungan MU: Effectivnes of extracorporeal shockwave lithotrypsy in the managment of stone-bearing horsehoe kidneys. J Endourol 1996, 10, 13-15.
 11. Ng LG, Yip SKH, Wong MYC: Clinics in diagnostic imaging. Singapore Med J 2001, 42, 540-544.
 12. Newman DM, Scott JW, Lingeman JW: Two years follow up of patients treated with extracorporeal shock wave lithotripsy. J Endourol 1988, 2, 163-171.
 13. Janetschek G, Kunzel KH: Percutaneus nephrolithotmy in horsehoe kidneys. Applied anatomy and clinical expirience. Br J Urol 1988, 62, 117-122.
 14. Jones DJ, Wickham EA, Kellett MJ: Percutaneus nephrolithotomy for calculi in horsehoe kidneys. J Urol 1991, 145, 481-483
 15. Noga A, Szkodny A, Szewczyk W i in: Przezskórne usuwanie kamieni nerkowych (PCNL) u chorych z wadami rozwojowymi nerek. Urol Pol 1991, 44, 174-176.
 16. Raj GV, Auge BK, Weizer AZ et al: Percutaneus managment of calculi within horsehoe kidneys. J Urol 2003, 170, 48-51
 17. Shokier AA, El-Nahas AR, Shoma AM et al: Percutaneus nephrolithotomy in treatment of large stones within horsehoe kidneys. Urology 2004, 64, 426-429.
 18. Stening SG, Bourne S: Supracostal percutaneus nephrolitotomy for upper pole calculi. J Endourol 1998, 12, 359-362
 19. Ryan MJ, Murphy LB, Lee MJ et al: Percutaneus ultrasonic lithotrypsy in patients with horsehoe kidney. AJR 1997, 169, 447-451.
 20. Prajsner A, Szkodny A, Noga A. Bar K: Endoskopowe leczenie kamicy współistniejącej z wadami rozwojowymi układu moczowego. Przeg Lek 1992, 49, 137-139.
 21. Al-Otaibi K, Hosking DH: Percutaneus stone removal in horsehoe kidneys. J Urol 1991, 162, 674-677.
 22. Salas M, Gelet A, Martin X et al: Horsehoe kidney: the impact of percutaneus surgery. Eur Urol 1992, 21, 134-137.
 23. Lampel A, Hohenfellner M, Schultz-Lampel D et al: Urolithiasis in horsehoe kidneys: therapeutic managment. Urology 1996, 47, 182-186.
 24. Goswami AK, Shrivastava P, Mukherejee A: Managment of colonic perforation during percutaneus nephrolithotmy in horsehoe kidney. J Endourol 2001, 15, 989-999.
 25. Lang EK: Percutaneus nephrolithotomy and lithotripsy: a multi-institutional survey of complications. Radiology 1987, 162, 25-30.

correspondence

Michał Tkocz
Szpital Urologiczny im. Prof. E. Michałowskiego
ul. Strzelecka 9
40-073 Katowice
tel. 032 251 88 61 w. 282
tkocz40@interia.pl