PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Tumor of the horseshoe kidney
Article published in Urologia Polska 2005/58/3.

authors

Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
Klinika Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Kazimierz Krajka

keywords

horseshoe kidney, neoplasm, papillary renal cancer

summary

We present the case of papillary cancer in a horseshoe kidney. A woman of 53 years of age was admitted to the hospital with asymptomatic tumor of the left kidney, incidentally found in ultrasonography of the abdomen carried out due to biliary calculosis. In computer tomography (CT) of the abdomen a pathological mass of 8 x 6 x 6 cm, growing out of the anterior lip of the left side of horseshoe kidney was shown. No sign of distant metastasis was found. The patient was operated on. The left part of the horseshoe kidney with tumor and parenchymatous isthmus, also the gall bladder were excised. After surgery the patient is free of cancer and the right part of the horseshoe kidney functions normally.

references

  1. Hohenfellner M, Schulz-Lampel D, Lampel A et al: Tumor in the Horseshoe Kidney, clinical implications and review of embryogenesis. J Urol 1992; 147; 1098-1102.,
  2. Briones R, Pareja R, Martin SF et al: Incidence of tumoral pathology in horseshoe kidneys. Eur Urol 1998; 33, 175-179.
  3. Rzehak K, Płonkowa I, Szymkiewicz Cz et al: Wady wrodzone nerek; dróg moczowych, w: Leńko J, Zieliński J: Urologia, PZWL 1993 Warszawa, pp 138-149.
  4. Bauer SB, Perlmutter AD, Retik A: Anomalies of the upper urinary tract, in: Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughan E: Campbell's Urology, Philadelphia 6 th edition 1992, Saunders, pp 1357-1442.
  5. Ihobta R, Bawa AS, Attri AK et al: Adenocarcinoma in Horseshoe Kidney. Yonsei Med J 2003; 4; 744-746.
  6. Klijer R, Bar K, Pietura R, Urban M: Selektywna embolizacja jako leczenie przetoki moczowej po usunięciu prawej nerki, nerki podkowiastej. Urol Pol 2003; 2; 61-63.

correspondence

Teresa Gawlik-Jakubczak
Katedra i Klinika Urologii AM
ul. Kliniczna 1a
80-402 Gdańsk
tel. (058) 349 38 23
arek@koti.com.pl