PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt Koczorowski

Urologia Polska 1978/31/3

Zapadalność chorobowa i niepowodzenia lecznicze w urologii u starców (badania statystyczne)
Zygmunt Koczorowski, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński