PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Wołnik

Urologia Polska 1980/33/4

Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatosci jelita grubego
Zbigniew Wołnik, Zygmunt Lorencewicz, Andrzej Borówka