PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Majewski

Urologia Polska 2005/58/3

Wartość wybranych klinicznych czynników rokowniczych w radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego ? na podstawie analizy materiału klinicznego z lat 1975-1995
Wojciech Majewski, Stanisław Majewski, Rafał Tarnawski

Urologia Polska 2001/54/3

Wartość pooperacyjnej radioterapii u chorych na nasieniaka jądra w stopniu Ha i lib
Wojciech Majewski, Adam Maciejewski, Stanisław Majewski