PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Władysław Dobrzęcki

Urologia Polska 1981/34/2

O współistnieniu nowotworów pęcherza moczowego z nowotworami innych narządów
Andrzej Kaczmarek, Władysław Dobrzęcki