PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

V. V. Dmytrienko

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.3 - Leczenie farmakologiczne zaburzeń mikcji u chorych poddanych przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
O. O. Stroy, Yu. O. Mytsyk, O. V. Shulyak, V. V. Dmytrienko