PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Wasyłyszyn

Urologia Polska 2001/54/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy - opis trzech przypadków
Wojciech Ejchman, Tomasz Wasyłyszyn