PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Teresa Kowalska

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNOŚCI SKOJARZONEGO LECZENIA NASIENIAKA JĄDRA
Teresa Kowalska, Marian Reinfuss, Dorota Kociołek, Jan Skołyszewski