PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Szumiło

Urologia Polska 1996/49/3

AKTYWNOŚĆ ARYLOSULFATAZ A I B U CHORYCH Z NOWOTWORAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Tadeusz Szumiło, Robert Klijer, Teodozja Pycka, Halina Szumiło, Dariusz Stępnik