PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Robert Tomasz Kuthan

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Mieszane zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Marta Wróblewska, Anna Sawicka-Grzelak, Robert Tomasz Kuthan, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak