PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rafael F. Schaffers

Urologia Polska 1999/52/2

STOSOWANIE TAMSULOSYNY U 19 365 PACJENTÓW Z OBJAWAMI Z DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH: CZY WSPÓŁISTNIEJĄCE CHOROBY WPŁYWAJĄ NA TOLERANCJĘ LECZENIA?
Martin C. Michel, Ludwig Mehlburger, Hans-Uirich Bressel, Helmut Schumacher, Rafael F. Schaffers, Mark Goepel