PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Wysocki

Urologia Polska 2007/60/4

Nowe strategie leczenia chorych na rozsianego raka nerki
Jakub Żołnierek, Piotr Wysocki, Paweł Nurzyński