PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Patrick Meffan

Urologia Polska 1993/46/4

Leczenie kamicy odlewowej nerek metodą ESWL z użyciem cewnika podwójnie zagiętego
Tomasz Demkow, Philip Clark, Patrick Meffan, Andrzej Borkowski