PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mirosław Kałczak

Urologia Polska 1992/45/2

Angioleiomyolipoma sarcomatosum renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski

Urologia Polska 1992/45/1

Trudności diagnostyczne raka nerki — angiomyolipofibroma renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak