PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysława Merkel

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA KLINICZNA PREPARATU GENTAMYCIN AMP. ?POLFA" W LECZENIU ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
Wojciech Ejchman, Mieczysława Merkel, Mirosław Kazoń