PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Fryczkowski

Urologia Polska 2007/60/4

Ogromny kamień moczowodu
Artur Pietrusa, Michał Fryczkowski, Mateusz Łukomski, Adel Abu-Ali, Krzysztof Łukojć