PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Wyszomirska

Urologia Polska 1980/33/2

Nawracające wodonercze u 12 letniego chłopca
Wiesław Wolański, Maria Wyszomirska