PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Sozańska

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTOSOWANIE Ml KRO ANALIZY RENTGENOWSKIEJ W BADANIACH SKŁADU MINERALNEGO KAMIENI MOCZOWYCH
Piotr Machoy, Jan Łaskawiec, Maria Sozańska