PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Czaja

Urologia Polska 1990/43/3

ANALIZA OPERACYJNIE USUNIĘTYCH ZŁOGÓW NERKOWYCH W PRZEBIEGU NAWROTOWEJ KAMICY CYSTYNOWEJ
Marek Gałka, Czesława Paluszkiewicz, Maria Czaja, Jan Sciesiński, Wojciech Kwiatek