PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Marek Jończyk

Urologia Polska 1987/40/2

FORMATION OF URETHRAL CANAL FROM A CUTANEOUS FLAP BY AN OWN METHOD
Andrzej Kowalski, Marek Jończyk, Mieczysław Gałęzia, Eligiusz Juda, Stanisław Resztak

Urologia Polska 1985/38/4

THE FIRST CENTURY
Mieczysław Gałęzia, Andrzej Kowalski, Marek Jończyk

Urologia Polska 1983/36/2

Prostatic sarcoma
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Testicular sarcoma
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Nephrocolic fistula as a complication of tuberculous pyonephros
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk, Stanisław Maj

Urologia Polska 1982/35/1-2

Benign renal tumour ? lipoma
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Władysław Sędek, Marek Jończyk