PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Prostatic sarcoma
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Kliniczny Oddział Urologiczny Szpitala w Czerwonej Górze
Dyrektor Szpitala: dr med. O. Firko-Stępniewska
Ordynator Oddziału: dr med- A. Kowalski

summary

A rare case of prostatae Sarcoma was obseirved in a man aged 18 years. The first signs were metastases to the kimgs. Short-lasting remission was adhieved by oombined dhemiatherapy.

references

  1. Lemmon W. T. Jr., Holland J. M., Ketcham A. S.: Rhabdomyosarcoma of tlhe prostate. Surgery, ,1866, 59, 734. .
  2. Mc Phail J. h.: Rhalbdamyosaireoirnia' of the prostate. J. Urol., 1062, 617.
  3. Siegel J.: Sarcoma of Uhe prostate: A report of foiur cases and a review of curirenit therapy. J. Unol., 1963, 78.