PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Benign renal tumour ? lipoma
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Władysław Sędek, Marek Jończyk
Kliniczny Oddział Urologicznego Szpitala w Czerwonej Górze
Ordynator Oddziału: dr med. A. Kowalski

summary

The authors describe a benign renal tumour diagnosed tentatively before the operation as renal cyst. In the removed kidney the tumour was recognized as li-poma.

references

  1. Chwat S., Kowalski A.: Rzadkie guzy nerki. Pat. Pol., 1953, 4, 3, 175.
  2. Krzeski T.: Gruczolaki nerek. Urol. Pol., 1956, 10, 90.
  3. Kuźnik Z.: Przypadki nowotworów nerek, spostrzegane w latach 1943?1955. Urol. Pol., 1956, 10, 128.
  4. Murphy G., Mostofil F.: Histologii assesment and clinical prognosis of renal adenoma. J. Urol., 1970, 103, 31.
  5. Silbiger M. L., Peterson H. T. jr.: Renal an­giomyolipoma. J. Urol. 1971, 106, 363.