PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Adamek

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia
Wojciech Perdzyński, Marek Adamek

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 16.2 - Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa
Wojciech Perdzyński, Marek Adamek