PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Partyka

Urologia Polska 2002/55/4

Badanie immunohistochemiczne cholecystokininy (CCK-8) w układzie płciowym męskim szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego (komputerowa analiza obrazu morfologicznego)
Bogdan Mi¶kowiak, Andrzej Limanowski, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska

Urologia Polska 2001/54/4

Badania histologiczne i morfometryczne brzusznej prostaty szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego (komputerowa analiza obrazu)
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Mi¶kowiak, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska

Urologia Polska 1998/51/4

ANALIZA KOMPUTEROWA BADAŃ MORFOMETRYCZNYCH BRZUSZNEJ PROSTATY SZCZURA ESTROGENIZOWANEGO W 1. DNIU ŻYCIA I TRAKTOWANEGO GONADOTROPINAMI LUB TESTOSTERONEM
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska