PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leonard Pikiel

Urologia Polska 1981/34/2

Torbiel skórzasta jądra u chłopca 5-letniego
Czesław Stoba, Leonard Pikiel, Magdalena Sztaba-Kania