PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

L. Byrski J. Nowak

Urologia Polska 1993/46/2

Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki
Jan Krakowski, Jan Latała, L. Byrski J. Nowak