PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Toth

Urologia Polska 1990/43/4

RENOSCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA Z FUROSEMIDEM U DZIECI Z WODONERCZEM
Lidia Skobejko-Włodarska, Krzysztof Toth