PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Bielecki

Urologia Polska 1984/37/3

RANA KŁUTA NERKI I WĄTROBY DRĄŻĄCA PRZEZ PRAWĄ JAMĘ OPŁUCNOWĄ
Zofia Kasprzycka, Jan Szymanowski, Krzysztof Bielecki