PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Katarzyna Miodońska

Urologia Polska 1995/48/1

STĘŻENIE PSA I PAP U CHORYCH NA GRUCZOLAK STERCZA PRZED I 1 ROK PO ADENOMEKTOMII
Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Ewa Wójcik, Katarzyna Miodońska, Urszula Rychlik