PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jolanta Maruszewska

Urologia Polska 1988/41/1

WŁASNY SPOSÓB OPERACJI OBUSTRONNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO, WSPÓŁISTNIEJĄCEGO Z WADĄ PODWÓJNEGO MOCZOWODU U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jolanta Maruszewska