PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Wróbel

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zastosowanie wybiórczej embolizacji gałązki tętnicy nerkowej do opanowania późnego krwawienia po resekcji dolnego bieguna
Jerzy Wróbel, Odon Pętlak
Złamanie prącia
Jerzy Niemirowicz, Maurycy Strzałkowski, Jerzy Wróbel
Pierwotne ognisko raka śluzowokomorkowego jako przyczyna licznych zwężeń moczowodu
Jerzy Wróbel, Monika Wrzołek