PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Nożyński

Urologia Polska 1986/39/3

POURAZOWE PĘKNIĘCIE BEZOBJAWOWEGONERCZAKA ZARODKOWEGO U 6-LETNIEGO CHŁOPCA
Krzysztof Maletz, Stanisław Skrzelewski, Jerzy Nożyński