PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Bogumił Milewski

Urologia Polska 1994/47/3

Zaciek moczowy w przes- trzeni zaotrzewnowej, okołonerkowej rozpoznawanie i leczenie
Piotr Kryst, Jerzy Bogumił Milewski, Janusz Gołębiewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1983/36/4

Śródoperacyjne badanie rentgenowskie w leczeniu operacyjnym kamicy nerkowej
Jerzy Bogumił Milewski, Elżbieta Heybowicz
Całkowite zdwojenie cewki moczowej męskiej i żołędzi prącia
Jerzy Bogumił Milewski

Urologia Polska 1983/36/2

Zwężenie moczowodu po operacji połączenia miedniczkowo-moczowodowego jako odczyn alergiczny na cewnik
Andrzej Borkowski, Jerzy Bogumił Milewski, Edward Rudzki, Teresa Napiórkowska

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek włókniako-nerwiaka pęcherza moczowego
Jerzy Bogumił Milewski